SAT
шарінг меокс
Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF  

Назад   Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF > Вітальня > Вільне спілкування (теревеньки)

Примітки

Створення нової теми Відповідь
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 25.12.2012, 20:24   #221
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

Нова секретна iнструкцiя.....

Правоохоронним органам надано право таємно проникати у помешкання будь-якого українця без рiшення суду.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!

Якщо, прийшовши додому, ви раптом зауважили, що у вашому помешканнi речi не на своєму мiсцi, не поспiшайте грiшити на квартирних злодiїв - цiлком можливо, що ви стали "об'єктом", стосовно якого проводяться "негласнi слiдчi дiї".

Так, цими днями стало вiдомо про секретну iнструкцiю, яку вже пiдписали Служба безпеки, Генпрокуратура, Мiнiстерство внутрiшнiх справ i Державна прикордонна служба.

Цей документ, зокрема, "благословляє" оперативникiв на таємне проникнення в житло громадян, зняття даних з особистого
комп'ютера, прихований аудiо- i вiдеоконтроль, перегляд, вилучення кореспонденцiї або накладення арешту на неї. Крiм того, допускається контроль дзвiнкiв, SMS, MMS, листування в iнтернетi i навiть така специфiчна дiя, як "отримання зразкiв матерiалiв або сировини в публiчно недоступних мiсцях для проведення порiвняльного аналiзу".

Усе це нова iнструкцiя дозволяє робити правоохоронним органам стосовно будь-якого громадянина України. Отож якщо у старому кримiнально-процесуальному кодексi було чiтко сказано, що особисте життя i таємниця листування громадян охороняються законом, а пiдслуховування, обшуки та вiдеоспостереження дозволенi винятково за санкцiєю суду, то сьогоднi кожен з нас може стати жертвою так званих негласних слiдчих дiй, а нашi домiвки перетворитися на прохiдний двiр для спецслужб усiх
мастей.

Усi цi нововведення влада пояснює нiбито необхiднiстю ефективнiшої боротьби iз важкими злочинами та протидiєю загрозам
нацiональнiй безпецi. Однак чимало експертiв вважають такi дiї прямим порушенням Конституцiї України та передбачають новий етап полювання на опозицiонерiв та ширення мiлiцейського свавiлля.

Докладнiше про це ми розмовляємо сьогоднi з народним депутатом вiд Партiї регiонiв, колишнiм суддею Володимиром Олiйником та народним депутатом вiд об'єднаної опозицiї генерал-лейтенантом мiлiцiї Геннадiєм Москалем.

- Отже, що насправдi криється за формулюванням "негласнi слiдчi дiї"? Чи правда, що для їх проведеня не потрiбна постанова суду?

В. Олiйник: - Так, це правда. Негласнi оперативнi слiдчi дiї застосовуються тодi, коли публiчно зiбрати докази неможливо. Проводити їх уповноваженi прокурори i слiдчi прокуратури, органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки, податкової служби.

Силовики можуть почати такi дiї з дозволу слiдчого суддi або iнiцiювати їх, якщо ситуацiя пов'язана iз врятуванням життя людей, запобiганням тяжкому злочину. А ось процедура обшуку не змiнилася -- її можна проводити лише пiсля постанови суду. А сам обшук проводиться у вашiй присутностi та iз залученням свiдкiв. Тобто ця норма нiкуди не зникла, i її в жодному разi не замiнила
процедура так званих негласних слiдчих дiй.

Г. Москаль: - Та з обшуком все зрозумiло. Але мова не про обшук, а, власне, про порядок проведення негласних слiдчих дiй. Негласне проникнення передбачає присутнiсть у вашiй квартирi лише оперативних працiвникiв. А вони вже можуть там робити, що забажають, - навiть пiдкинути вам якiсь "речдоки" на кшталт зброї чи наркотикiв.

Взагалi, є чiтко прописана конституцiйна норма про те, що житло громадян недоторканне. Тому, згiдно з Основним Законом, будь-яке проникнення у житло може здiйснюватися лише у формi обшуку за рiшенням суду.

Уявiть собi ситуацiю: хлопцi iз оперативної служби СБУ, МВС чи податкової мiлiцiї можуть за вашої вiдсутностi проникнути у вашу квартиру чи будинок, переглянути вашi особистi речi, залiзти у ваш комп'ютер, зняти з нього всю iнформацiю, прочитати усi вашi iнтимнi щоденники, листи тощо. I при цьому ще й щось поцуплять з вашої хати - дорогi речi, грошi, ювелiрнi вироби. Такi випадки бували не раз. Причому мiлiцiя крала пiд час санкцiонованих обшукiв! А уявiть собi, у яких масштабах вона крастиме, коли проникатиме у помешкання негласно.

А якщо ви i помiтите пiсля такого "негласного проникнення", що у вас зникли грошi чи якiсь коштовностi, то нiчого i нiкому ви
довести не зможете. Так, ви напишете заяву у мiлiцiю, що вас обiкрали, i мiлiцiя удасть, що шукає злодiїв. Звiсно, мiж собою працiвники мiлiцiї завжди розберуться, i нiхто нiкого не здасть. От i все. Це такий собi єзуїтський метод грубого та безцеремонного втручання у життя громадян.

- На вашу думку, цю iнструкцiю можна трактувати як порушення прав людини, гарантованих Констутитуцiєю?

- Це порушення не лише Конституцiї, а й морально-етичних прав. Бо хтось брудними руками порпатиметься у вашiй бiлизнi, особистому листуваннi, нотатках... Всi ж ми люди, i всi ми маємо якiсь свої маленькi таємницi. I, напевно, усiм нам найменше хотiлося б довiрити їх людям з мiлiцiї.

- А як таке проникнення вiдбувається з технiчного погляду?

Г. Москаль: - А як у квартиру залазять злодiї? Ось так само залазитимуть тепер i мiлiцiонери. Для цього у них є вiдповiднi
технiчнi служби, якi мають повний арсенал засобiв.

- Хто приймає рiшення про проведення негласних слiдчих дiй?

В. Олiйник: - Тут є певнi новацiї. Такi дiї проводитимуть оперативники, але за рiшенням слiдчого, прокурора, в особливих
випадках, коли йде втручання у приватне життя, - за рiшенням слiдчого суддi. Це можна вважати способом перестраховки вiд
зловживань i запровадження своєрiдного додаткового контролю.

Г. Москаль: - Ви забули сказати, що рiшення про проникнення може прийняти ще й керiвник оперативної служби. Але рiч навiть не в цьому. Адже закон про оперативно-розшукову дiяльнiсть залишився незмiнним!

Що я маю на увазi? Наприклад, прийнято рiшення вести за вами приховане вiзуальне спостереження. У якому форматi воно
повинно проводитися? Це має визначатися iнструкцiєю, де розписується дослiвно кожна хвилина i кожна дiя. Це ж стосується i
проникнення у житло - якi технiчнi засоби можна використовуватим, а якi нi? Тобто це цiлий процес, але вiн чомусь виведений за межi нового КПК. А раз його немає у КПК, то виходить, що цi дiї поза межами правового поля України. Бо що таке iнструкцiя? Це пiдзаконний акт, який регламентується певним законом. А законом якраз i не передбачено, як це все повинно вiдбуватися i чи повинно вiдбуватися взагалi.

- У свiтi передбачено таку форму проведення слiдчих дiй?

В. Олiйник: - Так, майже у всiх розвинених країнах. Звiсно, такi заходи повиннi застосовуватися тiльки у рамках розслiдування
тяжких i особливо тяжких злочинiв. Ми не можемо допустити, аби вся країна була пiд негласним наглядом. Тобто у цивiлiзованому свiтi ця норма дiє лише щодо тих осiб, якi загрожують нацiональнiй безпецi, -- терористiв, особливо небезпечних
кримiнальних злочинцiв, агентiв iноземних розвiдок тощо.

Г. Москаль: - Але ж у нас це насправдi нiяк не регламентується! Де це виписано? Нiде! Тому завтра вас можуть нiбито запiдозрити у у педофiлiї чи геронтофiлiї й на цiй пiдставi проведуть у вашiй хатi негласний "шмон". Хоча насправдi мотиви у них будуть зовсiм iншi - наприклад, комусь ваша квартира сподобалася. А потiм їм доводьте, що ви традицiйної орiєнтацiї, що маєте дружину та коханку i що ви не гвалтували чужих дiтей.

Є й iншi варiанти. Якщо оперативна дiяльнiсть пiдконтрольна прокуратурi, яка ще бодай теоретично може перевiрити правомiрнiсть порушення проти вас оперативно-розшукової справи, то контррозвiдувальна дiяльнiсть не пiдлягає жоднiй перевiрцi. Тому вас при потребi можуть легко запiдозрити в роботi на парагвайську розвiдку i на цiй пiдставi господарювати у вас
вдома. А ви й не вiдатимете, що є "шпигуном".

Сфабрикувати це елементарно. Пiдiйде до вас на вулицi iноземець i запитає, як потрапити на таку-то вулицю. Ви йому щось
пояснюватимете. Усе це зафiксує зовнiшнє спостереження - ось вам i мотиви для заведення справи. I такi справи тепер можуть масово фабрикуватися проти будь-кого.

- Кому i як можна буде поскаржитися громадянину, якщо вiн вважає, що до нього неправомiрно були застосованi негласнi слiдчi дiї?

В. Олiйник: - Якщо вашi права були обмеженi внаслiдок таких дiй i виявилося, що ви не причетнi до злочину, то обов'язково прокурор не пiзнiше як через рiк повiдомляє вас i вашого захисника, що такi дiї щодо вас було вчинено. Вiдтак ви матимете можливiсть перевiрити, чи це втручання було здiйснене з порушенням закону, i, в разi чого, висунути претензiї. Ранiше такого не було. Люди знали, що за ними стежили, проте нiхто їм про це не говорив прямо. А тепер це обов'язкок прокурора. I якщо вiн вас не повiдомив, то будуть усi пiдстави порушити кримiнальну справу за фактом зловживання службовим становищем або неналежне виконання обов'язкiв.

Г. Москаль: -- Та це все одно, що якби корова, яка йде на забiй, подала скаргу на директора м'ясокомбiнату. Адже, згiдно з чинним
закону про оперативно-розшукову дiяльнiсть, справа, якщо вона не набула продовження, знищується через пiвроку. Ось вам i ситуацiя: до вашого помешкання таємно проникли, скачали якусь iнтимну iнформацiю, щось поцупили i через рiк вам повiдомляють, що у вас було негласне проникнення у житло. Ви, звiсно ж, обурюєтесь i намагаєтесь оскаржити цi дiї в судi. Але що ви там зможете довести, коли ваша справа вже давно знищена? Нiчого.

- В iнструкцiї йдеться про те, що негласнi дiї можна проводити навiть стосовно тих осiб, якi не є пiдозрюваними, але мають
важливу iнформацiю. Про кого йдеться?

В. Олiйник: - Йдеться про тих, хто не причетний до того чи iншого серйозного злочину, але володiє iнформацiєю, яка може iстотно допомогти слiдству. Якщо ця людина з рiзних причин не хоче надати цю iнформацiю, то до неї можуть застосувати такi дiї.

Г. Москаль: - Це означає, що зайти можуть до кожного, навiть не фабрикуючи нiяких пiдозр. Тобто це дуже гарна зброя влади, наприклад, для боротьби з полiтичними опонентами. СБУ може будь-кого запiдозрити у симпатiях до опозицiї i завтра, коли вас не буде вдома, влаштувати у вашiй квартирi тихе полювання за "важливою iнформацiєю". Насправдi це законодавство спрямоване проти опозицiйних полiтикiв, громадських дiячiв, журналiстiв.

- Наскiльки iмовiрний витiк конфiденцiйної iнформацiї, зiбраної пiд час негласного проникнення? Чи може вона потiм
використовуватися як компромат для шантажу?

В. Олiйник: - Не може, бо данi, зiбранi внаслiдок таких дiй, є засекреченими.

Г. Москаль: - Не смiшiть мене. Для цього все i робиться. СБУ має кiлька зареєстрованих через свою резидентуру в Росiї сайтiв,
через якi i зливає компромат. Громадянам, якi потерпiли вiд такої дискредитацiї, у цiй ситуацiї насправдi неможливо щось довести чи оскаржити.

- Що б ви порадили людям, якi помiтили у своєму помешканнi ознаки негласного проникнення?

Г. Москаль: - Писати скаргу в жек. Звiсно, жартую. Тут, власне кажучи, нiчого неможливо вдiяти.

Юрiй ГРИЦИК

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2012, 20:04   #222
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

Прокуратура просить для Пукача довічне....

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!


Прокурори у справі за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе просять Печерський суд Києва засудити його до довічного ув'язнення. Про це журналістам у четвер повідомив прокурор у даній справі Володимир Шилов.

«Сьогодні розпочаті судові дебати. Прокурори у судових дебатах вже виступили і запропонували свою позицію відносного довічного позбавлення волі Пукача, крім того, ми запропонували позбавити його генеральського звання за рішенням суду і вважаємо, що саме такий вирок буде сприйнятий суспільством», - зазначив Шилов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він підкреслив, що це правова позиція прокуратури і це не слід сприймати як вплив на суд.

За словами Шилова, ще не всі учасники процесу виступили. Крім держобвинувачення, виступив представник матері загиблого журналіста Лесі Гонгадзе Андрій Федур. Інші учасники, за словами Шилова, будуть виступати на засіданні в п'ятницю об 11:00.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає справу за обвинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Пукача в убивстві Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок та передала до суду для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подольського та журналіста Георгія Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Пукач частково визнав свою вину у скоєних злочинах.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2012, 08:31   #223
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

Українській дитячій письменниці встановлять пам'ятник.....

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!

Громадська організація «Рідне наше село» села Білі ослави Івано-Франківської області звернулася до колегії управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації із проханням допомогти у зборі коштів на спорудження пам’ятника українській дитячій письменниці та громадській активістці Марійці Підгірянці у селі, де вона народилася, Білих Ославах.

Наступного року, як сказано у зверненні земляків, виповнюється 50 років з часу смерті письменниці.

Майже всі члени колегії та її учасники схвально відгукнулися на це звернення громадської організації білоославчан, інформує “День”.

Марійка Підгірянка - українська поетеса, більшість творів якої написані для дітей і про дітей. У радянські часи за життя Марійки Підгірянки її книги не видавалися, окремі вірші з'являлися лише в журналах.

За роки незалежності побачили світ у видавництвах Києва, Ужгорода, Коломиї, Івано-Франківська її книжечки «Розповім вам казку, байку», «Гарний Мурко мій маленький», «Безкінечні казочки», «Зіллюся з серцем народу», «Краю мій, рідний», «Учись, маленький», «Три віночки», «Мелодії дитинства», «Мати-страдниця».

2009 року син поетеси Маркіян Домбровський фінансово допоміг видати найповніше зібрання творів Марійки Підгірянки великим томом «Для Вкраїни вірно жиймо» («Нова зоря», Івано-Франківськ, 2009).

МАРШ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ.

Гей, гуртуймось та лучімся,

Українські діти!

Зранку, змалку вже учімся

Для Вкраїни жити.

Поставаймо пара в пару

У громаду бучну,

Затягнімо аж під хмару

Співаночку звучну.

Нехай вчує ненька мила

Й наші рідні поля,

Що росте в них наша сила,

А з силою-доля!


Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2012, 10:24   #224
slavon
Передовик
 
Аватар для slavon
 
Реєстрація: 04.01.2011
Вік: 47
Дописи: 2.592
Подяки і симпатії повідомлень
Дякую (Поставлено): 127
Дякую (Получено): 174
Флуда (Поставлено): 0
Флуда (Получено): 0
Hunduras
Мій ресівер: Dreambox 500HD; Openbox X540
Надіслати повідомлення для slavon на ICQ
Типово

Цитата:
Саме 28 грудня в Радянському Союзі було реабілітовано ялинку. Дослідник київської старовини Анатолій Макаров пише, що після революції і введення нового календаря — з святками почали відбуватися незрозумілі речі. Кияни вперто продовжували святкувати зиму за старим календарем.
Новий рік за новим стилем відзначали тільки в державних установах. Ялинки ставили в оселях на «справжнє Різдво», коли за новим стилем було вже 7 січня і вони стояли, ніби в докір Радянській владі, до 13 січня, що отримало безглузду назву «Старий Новий рік».
Звичайно, люди просто дотримувалися давніх традицій, не маючи на увазі будь-якої політики. Так продовжувалося з року в рік понад десять років, доки у 1928-му ялинку взагалі не заборонили, як явище «буржуазне, контрреволюційне та антирадянське». І знадобилося ще майже десять років для того, щоб її «реабілітували».
28 грудня 1936 року перший секретар ЦККП (б) України Павло Постишев виступив з ініціативою повернення ялинки і відновлення народних новорічних традицій. Щоправда, влада досягла свого. Міщани почали ставити ялинки у ніч на 1 січня. Проте розбирали її все одно після 14-го, коли приходив Старий Новий рік.
В більшості осель Західної України така традиція зберіглась і по сьогодні - ялинку ставлять перед Різдвом Христовим, а розбирають вже після Йордану (Водохреща)... Хоча як на мене Греко-Католики і незалежні, від москальської окупаційної КГБішної православії, православні в Україні (УПЦ КП, УАПЦ) мали б святкувати Різво Христове за Григоріанським календарем - 25 грудня, новий рік 1 січня...
__________________
З повагою Slavon
4W+5E+13E+19E, 31,5Е+36Е+39Е
Dreambox 500HD; Openbox X820CI, Х540
Viasat UA (Віжин ТВ) - це маразм, яких мало !!!
Стронг 7700, 7707 - металолом, гіршого від нього приймача немає !!!


Не ведіться на це, бо це 100% лохотрон !!!Востаннє редагував slavon: 28.12.2012 о 10:34.
slavon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2012, 19:46   #225
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

"Саме в 2012 році суспільство дійшло до стадії озвіріння" - голова Асоціації психіатрів України...

На думку психіатрів, наше суспільство, стикаючись з несправедливістю, все більше звіріє.

2012-й рік в Україні ознаменувався кількома жорстокими злочинами, які отримали надзвичайно сильний резонанс. Нашумілі історії вбивства Оксани Макар, справа "Караванського стрілка" і вбивство сім'ї судді в Харкові об'єднує те, що в очах значної частини суспільства злочинці, котрі здійснили, виявилися ледь чи не героями.

"Саме в 2012 році суспільство дійшло до стадії озвіріння, коли ці жорстокі злочини знайшли свою зацікавлену аудиторію, якщо можна так сказати", - прокоментував для ZN.UA голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман. "Адже якими б не були Оксана Макар, охоронці з" Каравану "і харківський суддя, вони не заслужили подібної жорстокості", - зазначив він.

Глузман звернув увагу, що подібні злочини, навіть більш жорстокі, траплялися і раніше. Однак суспільство не реагувало на них подібним чином.
"Думаю, що в силу наших внутрішніх проблем, які ніяк не вирішує влада (роблячи при цьому вигляд, що вирішує), суспільство, постійно і всюди стикаючись з несправедливістю, звіріє. Я свідомо йду від проблеми бідності, бо звіріють якраз не тільки бідні, але й так званий середній клас ", - підкреслив психіатр.

На його думку, принаймні частина людей втомилася від влади, від якої очікує якихось конструктивних рішень, але отримує деструктив. "Мільйонери і мільярдери багатіють, а звичайні громадяни не отримують можливості жити спокійно і комфортабельно ...... Озвіріння відбувається, тому що все це накопичується, а потім витісняється таким чином", - резюмував Глузман.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.12.2012, 20:07   #226
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

"В'ячеслав Чорновіл плакав, коли його зрадили"

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!


Офiцiйна влада не помiтила ювiлею одного з найяскравiших українських полiтикiв.

Прикро. Дуже прикро.
Адже 24 грудня В'ячеславовi Чорноволу виповнилося б 75 рокiв.

У 1999 роцi його зрадили найближчi друзi. Сьогоднi його забули вшанувати.

Але, може, це й на краще. Бо вiн не став бронзою. Вiн залишився таким, яким запам'ятали його люди -- бунтiвником, що перевернув країну, збудив її з комунiстичного сну, хотiв для неї добра та щастя.

Вiн не вмiв торгувати принципами, не йшов на компромiс iз совiстю. Через це здобув величезну популярнiсть. Але й водночас пережив страшну трагедiю - зраду найближчих соратникiв.

...У 1998 роцi вiн привiв до парламенту команду iз 48 однодумцiв. I щиро вiрив, що зможе покластися на них за будь-яких обставин. Але вже за кiлька мiсяцiв 30 найближчих соратникiв зреклися його.

"Ви - дiдусь-iдеалiст, ваш час давно минув, а нам треба заробляти!" - зверхньо кричали у вiчi 60-рiчному Чорноволу "молодi й енергiйнi" побратими. "Самою полiтикою нинi не прогодуєшся, треба домовлятися з владою", - додавали старшi, на котрих звик покладатися i котрим вiрив. Спiльними зусиллями вони вiдсторонили свого лiдера вiд керування Рухом, бiля витокiв якого вiн стояв.

То були найчорнiшi днi у життi В'ячеслава Максимовича, бо удару в спину завдали не вороги, а найближчi люди. А за мiсяць автiвка, у якiй Чорновiл повертався iз зустрiчей, врiзалась у КамАЗ, що невiдомо звiдки виїхав на трасу...

Соратник В'ячеслава Максимовича Ярослав Кендзьор i син Тарас Чорновiл дiляться спогадами про тi часи.

- Ви пам'ятаєте момент зради, коли однопартiйцi висловили недовiру своєму лiдеру?

Я. Кендзьор: - Так, це сталося 19 лютого 1999 року. Володимир Черняк вийшов на трибуну, зачитав вердикт про недовiру й усунення Чорновола з посади голови парламентської фракцiї Руху. Називав поiменно вершителiв цього акта -- чiтко, голосно, повiльно. Було видно, що вiн дiстає неймовiрну насолоду вiд приниження людини, якiй ранiше i слова поперек боявся сказати.

"Червона" частина депутатiв, аплодуючи, стояла i вигукувала в бiльшовицькому екстазi: "Руховцы, молодцы!!! Давно бы так!" А вiн сидiв, не опускаючи голови, i дивився просто у вiчi Черняковi. Менi здавалося, ще трохи, i комунiсти закричать: "Розiп'яти його!" У мене, власне, i було таке вiдчуття, нiби людину розпинають, мов останнього злочинця.

- Для В'ячеслава Максимовича це було несподiванкою чи вiн очiкував удару?

Т. Чорновiл: - Нi, не чекав. Знав, що проти нього визвiрилась когорта полiтикiв, проте суперечки всерединi партiї вважав робочими моментами i думав, що знайдемо компромiс. Не сумнiваюся, що цим публiчним катуванням мого батька свiдомо намагались довести до iнфаркту, знаючи, що вiн вже мав два ранiше. З ним i справдi стався серцевий напад, довелося лягти до лiкарнi.

На щастя, все обiйшлося. Скоро вiн повернувся сповненим сили i рiшучостi. Щоправда, цiлком сивим -- за одну нiч волосся срiбним зробилося... Але не втрачав оптимiзму, бо зберiг команду з 18-ти чоловiк. Почав їздити в регiони з виступами, адже збирався формувати iншу власну полiтичну силу. I вже тодi його довелося
знищити фiзично.

- Хто з найбiльш вiдомих полiтикiв пiдписався пiд тим листом?

Я. Кендзьор: - Тридцять однопартiйцiв iз 48-ми. Багато молодих, хто потрапив до парламенту завдяки авторитету Чорновола, "примазавшись" до його iменi, - той же Юрiй Костенко, В'ячеслав Кириленко. Вiдомi Iван Драч, Дмитро Павличко, якi, по сутi, й не були справжнiми "рухiвцями". А ще Iгор Юхновський, Роман Зварич,
Iван Заєць, Iгор Тарасюк... Найболiснiше, коли з тобою чинять так люди, котрим ти довiряєш.

Т. Чорновiл: - Мушу зауважити, що на старих побратимiв вiн якраз i не мiг покластися. Розумiєте, ота зрада 1999 року не була випадковою. Вона проросла здавна i має довгу iсторiю. Наприклад, добре пам'ятаю подiї 1988 року, засiдання об'єднаного з'їзду нацiонально-визвольного руху. Тодi до Львова приїхали грузинськi, естонськi демократи i похвалилися, що вже мають свої партiї. Батько запально вигукнув: "А ми теж її створюємо!" Руху як такого тодi ще не було, лише Українська Гельсiнська спiлка. Та й ситуацiя в Українi далеко не та була, що у Грузiї чи Естонiї. Так-от, коли гостi пiшли, батько мав страшенний конфлiкт з Михайлом Горинем. "Ти що мелеш, нас усiх повбивають!" - кричав йому той.

Пригадайте також президентськi вибори, коли Чорновiл посiв друге мiсце, поступившись Леонiдовi Кравчуку зовсiм невеликою кiлькiстю голосiв. Я тодi працював радником у його командi i вiдстежував, що кажуть про нього в пресi. Мене вразило, що Левко Лук'яненко, Лариса Скорик, Iгор Юхновський запекло критикували Чорновола, проте жодного поганого слова не сказали на адресу комунiста Кравчука.

А чого варта iстерика Iгоря Юхновського у 1992 роцi, коли Чорновiл вимагав провести перевибори до парламенту... У демократiв тодi були всi шанси отримати 300 мiсць у парламентi. Але Iгор Рафаїлович тодi емоцiйно й неоднозначно заявив, що розiрве всi стосунки з Рухом, якщо ми на таке пiдемо. Ось чому, пояснiть? Невже лише з тiєї причини, що iнiцiатива пiшла вiд Чорновола, а не вiд нього? Батько тодi такий розгублений був. "Що я не так зробив?" - постiйно повторював цю фразу. Ночами не спав, все сидiв на краєчку лiжка й у вiкно дивився.

Справдi, для мене й досi загадка, чому в найвiдповiдальнiшi моменти, коли В'ячеслав Чорновiл майже доходив до своєї мети, йому завдавали удару найближчi люди. Що це - людська заздрiсть, страх? Не знаю... Дуже поважаю i Юхновського, i Лук'яненка, i Горинiв - це чеснi люди, вони дуже багато зробили для України, i я не поливаю їх брудом. Але факт залишається фактом: з моїм батьком їм часто було не по дорозi.

Зважте, на той час були двi реальнi сили: комунiсти i демократи. I в момент, коли всi сили потрiбно було кинути на об'єднання, консолiдацiю, враз загострювалися розбiжностi, виникали чвари. Довгi роки я намагаюся зрозумiти, чому так вiдбувалось, яких помилок припускався Чорновiл. Але не можу знайти пояснення цiй ситуацiї.

- Повернiмося до подiй 1999 року. За офiцiйним оголошенням, однопартiйцiв-розкольникiв не влаштовував авторитарний стиль керiвництва Чорновола. А що було за кулiсами?

Я. Кендзьор: - В'ячеслав не був диктатором. Нiколи! А те, що безкомпромiсним i принциповим у важливих питаннях, - чиста правда. Комусь це, може, не подобалось. Але, в принципi, бiльшiсть розкольникiв спокусилися на грошi. У нас був з'їзд наприкiнцi 1998 року. I от хтось iз партiйних побратимiв викрикує йому: "Чому однi керiвники фракцiй i очiльники партiй вiдчиняють дверi президента Кучми ногою i добиваються вiд нього лiцензiй на ведення бiзнесу, рiзних пiльг? У наш меркантильний час лише полiтикою ситий не будеш!"

В'ячеслав Максимович емоцiйно пояснює: "Для чого ми сюди прийшли, друзi? Торгувати Україною? Схаменiться, це врештi-решт непорядно!" I тодi з когорти "костенкiвцiв" лунає: "Що з нього взяти... старий дiдуган! Невже ви не розумiєте, що ваш час давно минув разом з примарними iлюзiями!" В'ячеслав Максимович зблiд,
опустився на стiлець i сказав: "За що ж ви мене так? Навiть наглядачi у тюрмах мали до мене бiльше поваги..."

Т. Чорновiл: - Пригадую, як чубились мiж собою Лавринович i Червонiй, бо мали рiзнi бiзнесовi iнтереси в урядi. Однак, коли мова заходила про Чорновола, якими ж дружними вони робились i як запекло лаяли його в один голос -- просто дивне порозумiння! А буквально за мiсяць до цього "вироку тридцятки" до Чорновола пiдiйшов Iван Заєць i так здалеку почав: "От я вже багато рокiв у полiтицi, а що маю з того? Не будь впертим, ти ж розумiєш, що партiї грошi потрiбнi, та й нам про хлiб треба думати..." Батько вiдповiв, що на хлiб йому вистачає. А потiм Заєць опинився серед тих розкольникiв, чого батько вiд нього нiяк не чекав. I дуже скоро нардеп вже їздив не на стареньких "Жигулях", а на новенькому джипi.

Взагалi, Чорноволу багато чого закидали. Наприклад, Костенко на одному з останнiх з'їздiв дорiкнув, що вiн шукає зближення з владою i "бiгає" до Кучми. У той же час Юрiй Костенко i його прихильники "годувалися" вiд соцiального фонду, яким керував Волков, а фiнансовими питаннями займався Вiктор Ющенко. А фактично цей фонд пiдпорядковувався виборчому штабу Леонiда Кучми. Власне, Ющенко давав розпорядження своїм заступникам у НБУ вичавлювати грошi з комерцiйних банкiв.

- Тобто розкол Руху, зрада Чорновола соратниками - все це, за вашими словами, вiдбулося на грошi Кучми i за участю Ющенка?

Т. Чорновiл: - Саме так. За кiлька мiсяцiв до розколу в кабiнетi Ющенка вiдбулась нарада: що робити з Чорноволом? Тому що з Ющенка тодi активно робили лiдера всiх нацiонал-демократiв, лише Чорновiл сказав, що вiн його нiколи не пiдтримає. А до Чорновола люди прислухались, йому вiрили!

Знаєте, чому в 2004 роцi я пiшов до Януковича? Не тому, що вважав його гiдним кандидатом, але принаймнi на його обличчi прочитувалось, хто вiн такий. А з Ющенка робили iкону, i мене це обурювало, бо я знав справжню цiну цiй людинi. I сенс боротися проти Ющенка в мене був.

- Пане Ярославе, свого часу ви метафорично назвали розкол у Русi "ефектом отруєння совiстi газотрейдерами". Чому?

Я. Кендзьор: - На той час за право торгувати газом боролися НАК "Нафтогаз України" на чолi з Iгорем Бакаєм i група спонсорiв Руху на чолi з Олегом Iщенком, який представляв "Олгаз". Чорновiл пiдтримав "Нафтогаз" - державну структуру. I тi спонсори зробили ставку на Костенка. Як бачимо, не помилились.

Т. Чорновiл: - Я дуже добре пам'ятаю, як пан Iщенко бiгав по Верховнiй Радi й голосно кричав: "Вiн топить тих, хто його годує! Я дам мiльйон зелених тим, хто прибере Чорновола!" Прикро, але "рухiвцi", котрi самi батьковi про це розповiдали, тепер цього "не пам'ятають". А Iщенко заявив слiдчим, що Чорновiл сам усе вигадав. Доказiв нема...

- Вiд тих подiй минуло чимало часу. Ви обговорювали пiзнiше цю ситуацiю з людьми, якi пiшли проти Чорновола?

Т. Чорновiл: - Як правило, усi уникають розмов: i Драч, i Павличко... Юрiй Костенко лише раз менi сказав: "А якi проблеми? У мене були свої погляди, у Чорновола - iншi. Ми не зiйшлися, i я нiчого поганого не зробив". Бiльше ми до цiєї розмови не повертались.

Знаєте, колись батько менi розповiдав, як у мордовському таборi голодував 120 днiв, аби домогтися в СРСР статусу полiтв'язня. Наглядачi, що приносили йому їжу, вмовляли не нищити здоров'я i берегти сили. А тi, хто сидiв з ним за тiєю ж статтею, влаштували скандал: "Дай спокiйно термiн вiдбути i не каламуть воду. Тобi що, бiльше вiд усiх треба? Думаєш, ти особливий?!"

Я. Кендзьор: -- А от я вважаю, що В'ячеслав Максимович i справдi особливим був. На початку нашого знайомства вiн менi якось сказав: "Я не жалiю, що 15 рокiв життя провiв за гратами. Але шкода менi, що надто розкривався перед людьми, котрi потiм моєю вiдвертiстю i довiрою користувались. Я так i не навчився розрiзняти, з ким можна бути щирим до кiнця, а перед ким треба схитрувати. Та й хитрувати не вмiю... I вже, напевне, нiколи не навчусь". У цьому й полягала, мабуть, велич Чорновола як полiтика. I трагедiя людини, що не вмiла торгувати совiстю i вiрила в поряднiсть кожного, хто поруч.

Iрина ЛЬВОВА.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.01.2013, 20:29   #227
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

Підсумки 2012-го: "покращення", яке помітили лише 7% із "почую кожного"

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!

"Покращення", як одностайно вирішили автори "Часу підсумків" 5 каналу, стало головним політичним, економічним та естетичним явищем 2012 року.

Давня передвиборна обіцянка Партії Регіонів у році, що минає, була загальним терміном, яким пояснювали більшість - як позитивних, так і негативних явищ в Україні.

В останні дні перед Новим роком Віктор Янукович укотре заявив, що покращення настало, просто його... не всі помітили. Мовляв, у результаті дій влади на 15 відсотків зросли середні зарплати, а інфляція була на нулі.

Утім, в очах пересічних українців, опитаних соціологами фонду Демініціативи та центру Разумкова, ситуація погіршилася. Принаймні так вважають половина опитаних. І лише сім відсотків разом із Президентом покращення помітили. До цих семи відсотків, вочевидь увійшли й адепти "Церкви свідків покращення" - популярної у соціальних мережах спільноти, яка спеціалізується на жартівливих картинках про українську дійсність.

Про те, як і чому покращення зачепило усі сфери життя - у новорічному дослідженні Азада Сафарова.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.01.2013, 14:03   #228
slavon
Передовик
 
Аватар для slavon
 
Реєстрація: 04.01.2011
Вік: 47
Дописи: 2.592
Подяки і симпатії повідомлень
Дякую (Поставлено): 127
Дякую (Получено): 174
Флуда (Поставлено): 0
Флуда (Получено): 0
Hunduras
Мій ресівер: Dreambox 500HD; Openbox X540
Надіслати повідомлення для slavon на ICQ
Типово

Тягнибок порівняв уряд Азарова із Золотою Ордою

07.01.2013 12:52


Новий Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим є "урядом Орди".
Про це в ефірі телеканалу Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! заявив лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода", народний депутат Олег Тягнибок.
Зокрема, говорячи про оновлений Кабмін, політик зазначив, що йому не подобається створення у ньому Міністерства доходів і зборів.
"Особливість того уряду є в тому, що вони створили собі таке доволі фантастичне, космічне Міністерство збору податків. Якось так поєднали непоєднувані речі – і митницю, і податкову", - наголосив Тягнибок.
На його переконання, такий хід нагадує часи Київської Русі та Золотої Орди.
"Ну, це стає абсолютно очевидним, що такий уряд можна називати не інакше, як уряд Орди. Тому що основна особливість орди – це збирати данину", - пояснив націоналіст.
Він також розповів, з кого планує чинна влада насамперед збирати податки.
"Збирати данину з тих, хто не причетний до влади. Бо, не бійтеся, тобто всі ті мільярдери, мільйонери, які є наближені до теперішньої Партії регіонів, вони ж все одно не будуть платити податків", - вважає "свободівець".
За словами Тягнибока, для них постійно будуть створювати різні пільги.
"Вони будуть мати купу можливостей, щоб уникнути цього оподаткування, а з решти всіх будуть знімати останню шкіру, в тому числі і з представників середнього класу, дрібного і середнього бізнесу", - додав парламентарій.
Джерело: <a href="http://gazeta.ua/articles/politics/_tyagnibok-rozpoviv-yak-uryad-ordi-znimatime-ostannyu-shkiru-z-ukrajinciv/475798">Gazeta.ua</a>

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!


__________________
З повагою Slavon
4W+5E+13E+19E, 31,5Е+36Е+39Е
Dreambox 500HD; Openbox X820CI, Х540
Viasat UA (Віжин ТВ) - це маразм, яких мало !!!
Стронг 7700, 7707 - металолом, гіршого від нього приймача немає !!!


Не ведіться на це, бо це 100% лохотрон !!!


slavon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2013, 09:47   #229
slavon
Передовик
 
Аватар для slavon
 
Реєстрація: 04.01.2011
Вік: 47
Дописи: 2.592
Подяки і симпатії повідомлень
Дякую (Поставлено): 127
Дякую (Получено): 174
Флуда (Поставлено): 0
Флуда (Получено): 0
Hunduras
Мій ресівер: Dreambox 500HD; Openbox X540
Надіслати повідомлення для slavon на ICQ
Типово

Україна переживає найбільший економічний спад за 5-7 років - експерт

Нинішній економічний спад в Україні є найбільшим за останні 5-7 років.
  • Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
  • Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
  • Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!


Про це розповів народний депутат від фракції «УДАР», заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики і праці Павло Розенко в ефірі Ера-FM.
«Уперше за останні 5-7 років ми маємо такий економічний спад. У першу чергу він виявляється у тому, що цього року доходи державного бюджету не були виконані приблизно на 10%. Якщо планувалося зібрати 322 мільярди гривень, то фактично було зібрано біля 280 мільярдів. Таким чином недодача становила приблизно 40 мільярдів гривень», - сказав Розенко.
За його словами, найбільше постраждали соціально незахищені верстви населення та працівники бюджетної сфери.
«Якщо не виконується державний бюджет по доходам, очевидно страждають і ті статті бюджету, на які мали витрачатися ці кошти. На жаль, у цей непростий час постраждали у першу чергу якраз соціально незахищені верстви населення та працівники бюджетної сфери. Перші не отримали вчасно і у повному обсязі своїх пенсійних виплат, соціальних допомог, а працівники бюджетної сфери отримали не в повному обсязі заробітну плату. Затримки із виплатами заробітної плати в Україні в грудні були катастрофічними», - зауважив Розенко.


Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!


Попи УАПЦ МП (РПЦ)пустили двох "ригів" під час Служби Божої у святилище храму
Цитата:
В Киево-Печерской Лавре под конец рождественского молебна премьер-министра Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! и председателя Верховной Рады Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! пригласили за алтарь, куда, как правило, разрешено заходить только священникам, сообщают Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
Божественную литургию высшие должностные лица посетили вчера. Службу в трапезном храме возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир: 77-летний владыка в сопровождении помощников несколько раз выходил к людям, однако большую часть службы просидел в коляске.
Как известно, президент Украины Виктор Янукович встретил праздник Рождества в Свято-Успенском Святогорском Зимненском монастыре Русской Православной Церкви (каноничной Украинской) на Волыни.
__________________
З повагою Slavon
4W+5E+13E+19E, 31,5Е+36Е+39Е
Dreambox 500HD; Openbox X820CI, Х540
Viasat UA (Віжин ТВ) - це маразм, яких мало !!!
Стронг 7700, 7707 - металолом, гіршого від нього приймача немає !!!


Не ведіться на це, бо це 100% лохотрон !!!


slavon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2013, 22:05   #230
D-Misha
Banned
 
Реєстрація: 14.01.2010
Дописи: 3.835
Подяки і симпатії повідомлень
Ukraine
Мій ресівер: х-810
Типово

Юрiй Винничук: "Янукович не хазяїн. Вiн -- предмет..."

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація! Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!


Найкращий український письменник року, що минув, за версiєю BBC, -- Юрiй Винничук, людина, овiяна легендами. Його остання книжка, "Танго смертi", на думку критикiв, чи не перший справдi визначний прозовий твiр з часiв Олеся Гончара.

Втiм, сам Винничук не має часу купатися у променях слави. Крiм усього, вiн активний критик нинiшньої влади, а його регулярнi iронiчнi й зухвалi полiтичнi виступи заважають добре спати багатьом владоможцям. Сьгоднi Юрiй Винничук -- наш гiсть, i ми говоримо з нами саме на полiтичнi теми.

-- В одному з iнтерв'ю я прочитала такий ваш прогноз: "Восени вiдбудуться парламентськi вибори. Влада, розумiючи, що виборiв не виграє, буде вдаватися до грубих фальсифiкацiй. Це викличе нову хвилю народного гнiву i на цьому кар'єра Януковича закiнчиться". Що ви тепер у зв'язку з цим можете сказати?

-- Скажу малоприємну рiч. Мiй оптимiзм розбився об одну прикру реальнiсть, яку я збагнув лише недавно: наша опозицiя насправдi не дуже вiдрiзняються вiд регiоналiв. У мене iнколи навiть таке враження складається, що кожен iз них таємно мрiє стати Януковичем. Ось тому люди це iнтуїтивно вiдчувають i не вiрять полiтикам, навiть опозицiйним. А тому поки що не готовi бунтувати по-справжньому.

Iсторiя з тушками Табаловами мене узагалi приголомшила: ми ж не повiй вибирали, а депутатiв. От в Iталiї колись вибрали проститутку Чичолiну, i вона не соромилася того, що проститутка, вiдверто демонструвала свої цицьки. А цi спочатку вдають, що вони непорочнi херувими, а потiм продаються. А тодi вже демонструють свої костюми i годинники. Вони не мали жодного права мiняти орiєнтацiю. Жванiя белькоче про якесь "право вибору". Нема у них жодного права. Це у нас є право вибору, а вони своє право нехай запхають в одне мiсце.

Ось днями народний депутат Олександр Бригинець покинув новорiчне святкування "Батькiвщини" лише тому, що забаву вели двома мовами, а на сценi крутили задницями "пающiє труси". "Не маю нiчого проти росiйської, -- пояснив вiн, -- але не на заходi фракцiї, яка вiдстоює українську мову". Замiсть того щоб зiбратися скромно у своєму колi, цi нашi скороспеченi вождi вирiшили, що вони нiчим не гiршi вiд "бiло-голубих". Чому б їм не порозважатися пiд московську попсу?

Бiльшiсть опозицiонерiв i регiонали -- одного поля ягоди. Вiдмiнностi мiж ними не надто виразнi, i сповiдують вони тi самi цiнностi: попса i грошi.

-- Ви вiдчуваєте сповзання України до такої ж диктатури, як у Бiлорусi або тiєї, яка була в СРСР?

-- У вiк iнтернету i мобiльного зв'язку це вже неможливо. Винятком можуть бути такi тоталiтарнi заповiдники, як Куба i Пiвнiчна Корея. Нас, правда, уже не ведуть пiд примусом у свiтле майбуття, зате тихенько ведуть у глухий феодалiзм. Уже маємо короля i його кронпринцiв, королева, щоправда, в опалi, зате є барони i барончики, князi i князьки, графи i графинчики, а усiляких "швальє" хоч гать гати. При чому цей феодалiзм не європейський, а середньоазiйський: до влади допускаються лише вихiдцi з одного аулу.

Воно може бути тупе як валянок, але своє. Час вiд часу цi валянки переставляють мiсцями саме через їхню тупiсть, i це називається проведенням реформ. А щоб валянки рухалися у правильному напрямку, їм на допомогу приходять лаптi: Саламiтiн, Калiнiн, Азаров, Арбузов, Колобов. А що може народитися доброго iз такого симбiозу?

-- Що має статися, аби люди вiдчули, що країна почала рухатись у правильному напрямi?

-- Можна тiльки подивуватися, а потiм хiба вжахнутися, яка велика, ба навiть печерна лють нуртує в українцях, скiльки лайок, матюкiв i прокльонiв фонтанують щоразу, коли мова заходить про депутатiв, причому не важливо, якої полiтичної сили. Дiйшло до такої межi, за якою свiтить хiба нова гайдамаччина. Народ готовий знову "рiзать усе, що паном звалось".

Як на мене, бунт проблеми не розв'яже, не зробить нас мудрiшими чи охайнiшими.

-- Хто винен у такiй ситуацiї?

-- Народ не має тiєї свiдомостi, яку вiн мав у минулому. Українцi ХIХ столiття -- це ще високоморальнi, масово непитущi й побожнi люди, якi бережуть традицiї, мову, шанують старших, хазяйновитi. Але -- несвiдомi свого українства. Коли дiйшло до можливостi вибороти свободу пiд час московсько-української вiйни 1918 --1920 рокiв, то iдею державностi несли сiчовi стрiльцi. Юрко Тютюнник, займаючи українiзацiєю фронтових вiйськ, писав, що коли вiн скомандував: "Українцi! Два кроки вперед!" -- вийшло кiльканадцять, "Малороси!" -- вийшло вже кiлькадесять, а коли вигукнув "Хохли!" -- виступило кiлькасот. Причина тодi була зрозумiла: при тiй цензурi, яка iснувала на початку ХХ столiття i при цiлковитiй заборонi мови у ХIХ столiття iнтелiгенцiя не мала змоги впливати на свiдомiсть народу.

Iнша ситуацiя нинi. Iнтелiгенцiя має змогу впливати, має засоби, але -- не знаходить слiв.

-- Який ваш рецепт розвитку України?

-- Я бачу, що iншого рецепта, крiм того, який застосував колись Мойсей для свого народу, для нас не iснує. Минув 21 рiк, ще зосталося 19 блукати пустелею, доки не вимруть усi зараженi совєтською бацилою. Ми мусимо змiнитися ментально.

Українцi, на жаль, за роки колонiалiзму зазнали величезних втрат. Досить порiвняти 1912 рiк iз 2012-м i побачите, де ми опинилися. Нагадую в 1912 ми мали Богдана Лепкого, Михайла Грушевського, Володимира Липинського, Володимира Гнатюка, Миколу Леонтовича, Володимира Винниченка, Дмитра Донцова, Ольгу Кобилянську, Гната Хоткевича, Миколу Вороного, Олександра Олеся, Василя Стефаника, Михайла Яцкова. Ще жили Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Iван Франко, IванНечуй-Левицький, Панас Мирний!

А що ми можемо протиставити цiй плеядi у 2012 роцi? Жодного iсторика рiвня Грушевського, жодного публiциста рiвня Донцова, жодного етнографа рiвня Гнатюка, жодного композитора рiвня Леонтовича, жодного письменника рiвня Франка або Винниченка. Народ зостався сам на сам, а елiта все ще перебуває у пiдлiтковому вiцi. Хiба, наприклад, у мiжвоєнний перiод у Галичинi хтось бачив таке на селах, щоб люди скидали смiття де тiльки хочуть: у балку, в лiс, в рiчку? Люди тодi навiть дверей не зачиняли на ключ, а приставляли до них палицю, i це означало, що господарiв нема.

-- На вашу думку, Янукович як Президент -- не може, не хоче чи не вмiє?

-- Думати можна рiзне, а правда може бути iнакша. Часто такi люди у своєму колi дуже милi, компанiйськi. Менi Янукович не здається таким залiзним господарем, яким його намагалася змалювати Герман. Це просто важкий тупий предмет, неосвiчений, невихований, недалекий. Але керований. I там, звiдки ним керують, знали добре, чим їм пiдходить саме вiн. А всi iншi -- це статисти, люди, якi в жоднiй iншiй країнi нiколи б не зробили такої кар'єри. Який господарник з Азарова, Бойка чи Колесникова? Це ж люди з минулого, сучаснi неуки. Вони умiють лише освоювати грошовi потоки, а не економiкою керувати.

-- Як вважаєте, пiдозри, що партiя "Свобода" вигiдна Януковича виправданi?

-- Я скажу таке. Коли Кучма балотувався проти комунiста Симоненка, на телебаченнi нi з того нi з сього почали з'являтися фiльми про Голодомор, розстрiли й iншi злочини комунiзму. До того часу такого не було! Там коли-не-коли щось показали. А це щодня.

На наступних президентських виборах може бути те саме. Тiльки вже пiдуть кадри про лютих бандерiвцiв, "смерть жидам-москалям". Вiдразу знову органiзують напiвмертвий "Тризуб", який самi ж кагебiсти й створили. А потiм ця органiзацiя агiтувала за Кучму i за аграрiїв. Одне слово, якщо Тягнибок пiде у президенти, усе стане зрозумiлим.

-- Що для вас Україна?

-- Я її страшенно люблю, але вона мене доводить до сказу -- вся Україна, вся її iсторiя. Це дивовижна iсторiя народу, який столiттями не мiг зiбратися докупи i впорядкувати свої намiри та бажання створити державу. Великий народ, якому судилося мати немудрих вождiв i володарiв. Трагедiя в тому, що й досi у нас нема лiдера, а тi, що вигулькнули в 2004-му, не виправдали себе. Невдахи вершать нашу долю: як не бухгалтер Петлюра, то бухгалтер Ющенко, то екс-зек Янукович. Але виннi у цьому, мабуть, ми самi, бо таких обираємо. Тому вчитись нам треба i книжки читати. Це таки доможе нам стати мудрiшими.

Ксенiя ПIДГIРНА.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
D-Misha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Відповідь

Закладки

Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
А що Ви сьогодні робили?* sat-prof Вільне спілкування (теревеньки) 73 06.11.2016 21:43
Світлодіодні лампи – освітлення майбутнього вже сьогодні Igor1031 Вільне спілкування (теревеньки) 0 07.02.2015 14:37
Сьогодні викопав... sat-prof Відпочинок (природа,риболовля) 8 25.05.2014 09:36
MYtv (Україна) hmura Провайдери платного ТБ 1 15.12.2011 16:09
Україна запустить свій супутник 2011 році sat-prof Загальний розділ! 8 25.06.2010 11:15


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.


vBulletin 3.8.4 ; Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
Львівський форум